Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

 

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Östman Group Oy Ab:n (“Palveluntarjoaja”) asiakkailleen (“Asiakas”) toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat voimaan 07.07.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi. Uudet ehdot korvaavat aikaisemmat sopimusehdot. Oikeus sopimusehtojen muutoksiin varataan. Palveluntarjoaja tiedottaa sopimusehtojen muutoksista kotisivuillaan (pilvihosting.fi). Sopimus on Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen. Asiakkaan tulee pitää kaikki sopimukseen, palveluun ja hinnoitteluun liittyvä luottamuksellisena. Asiakas vastaa myös siitä, että Asiakkaan palveluksessa olevat tahot, kuten alihankkijat ja työntekijät, noudattavat Palveluntarjoajan sopimusehtoja.

2. Sopimuksen syntyminen, maksaminen ja sopimuskauden pituus

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja Palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen lähettämällä palveluun liittyvät tiedot. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköpostitse. Sopimuskauden pituus on sama kuin palveluun valitun laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu automaattisesti kauden loputtua, mikäli sitä ei ole määräaikaan mennessä irtisanottu vähintään 14 päivää ennen uuden sopimuskauden alkamista.

3. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja palvelut kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja varaa myös oikeuden muuttaa sopimuksen tai palvelukuvauksen sisältöä.

4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

Asiakas voi irtisanoa palvelun ainoastaan Pilvihostingin kotisivujen pilvihosting.fi (Asiakassivujen kautta) tai sähköpostitse pääyhteyshenkilön sähköpostiosoitetta käyttäen. Asiakkaalle lähetetään irtisanomisesta vahvistus sähköpostitse. Asiakkaan on tehtävä irtisanominen vähintään 2 viikkoa ennen laskutuskauden loppua. Asiakkaalla ei tällöin saa olla erääntyneitä maksuja. Mikäli Asiakkaan irtisanominen tulee myöhässä, on Asiakas velvollinen maksamaan seuraavan laskutuskauden täysimääräisesti, vaikka palvelu on mahdollista lopettaa jo tätä ennen.

Asiakkaalla on oikeus vaatia sopimuksen purkua irtisanomisaikaa huomioimatta, jos sovittuja palveluja ei voida tarjota Palveluntarjoajan osalta. Tämä ei koske kuitenkaan satunnaisia katkoksia, jotka johtuvat Palveluntarjoajan internetyhteyden tarjoajasta, huoltotoimenpiteistä, laiteviasta tai Force Majeure-tapauksista (luonnonmullistukset jne.). Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Asiakkaan palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palvelua ei voida jatkaa jonkin ulkopuolisen tekijän vuoksi, jolloin Palveluntarjoaja ei ole velvoitettu korvaamaan Asiakkaalle mitään. Jos Palveluntarjoaja irtisanoo sopimuksen ilman, että Asiakas on rikkonut sopimusehtoja, korvataan Asiakkaalle tällöin käyttämättä jääneen ajan palvelumaksut.

Palveluntarjoajalla on oikeus sopimusehtojen muutoksiin. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu tilanteessa, jossa sopimusehtojen muutos olennaisesti lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää Asiakkaan oikeuksia ja jos muutos ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen määräyksestä. Asiakkaalla on muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä oikeus kirjallisesti irtisanoa palvelu, ja irtisanominen tulee voimaan siinä tapauksessa, että Palveluntarjoaja Asiakkaan irtisanomisilmoituksen saatuaan vahvistaa sopimusmuutosten tulevan voimaan. Palveluntarjoaja korvaa tällöin Asiakkaan etukäteen maksaman käyttämättä jääneen palvelumaksun. Mikäli muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen määräyksestä, voi muutos tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä. Tällöin Asiakkaalle ei muodostu oikeutta irtisanoa palvelu muutoin kuin näissä yleisissä sopimusehdoissa on kuvattu.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tai irtisanoa palvelut myös, jos Asiakas ei ole maksanut laskuaan eräpäivään mennessä tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, rikkoo lakia, asiakastiedot eivät ole oikeat tai Asiakas ei ole tavoitettavissa antamistaan yhteystiedoista.

5. Laskutus, laskutuskausi, palvelun toimittaminen ja maksaminen

Laskutuskausi katsotaan yleisesti alkaneeksi, kun Palveluntarjoaja on lähettänyt sähköpostia, jossa kerrotaan tilin aktivoinnista ja lähetetään palveluun liittyvät käyttäjätunnukset. Asiakas maksaa palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Palveluntarjoaja toimittaa palvelun maksun vastaanottamisen jälkeen. Osa tilauksesta, kuten verkkotunnusten rekisteröinti tai siirto, voi myöhästyä Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä.

Laskut lähetetään palveluntarjoajan tarjoamien laskutustapojen mukaisesti. Asiakkaan tulee maksaa lasku eräpäivään mennessä. Asiakkaan tulee pitää laskutustietonsa ajan tasalla (sähköpostiosoitteiden muutokset yms.).

Maksut maksetaan (jos ei toisin mainittu) etukäteen. Asiakas maksaa palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa hinnoitteluaan ilmoittaen siitä etukäteen (verkkosivuilla ja sähköpostitse tai edellisessä laskussa). Uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Asiakkaalla on Palveluntarjoajan tekemän hinnaston muutoksen takia oikeus irtisanoa palvelu ennen uutta laskutuskautta.

Palveluntarjoaja voi sulkea palvelut, mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Palvelu voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei ole suoritettu heti huomautuksen jälkeen. Viivästyneistä maksuista voidaan periä viivästysmaksu, sekä korko. Myös palvelun uudelleen avaamisesta voidaan periä suljetun palvelun avausmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan maksujensa laiminlyönnistä aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot (sekä mahdolliset oikeudelliset kulut).

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6), Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää, joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Checkoutin verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Checkout Finland Oy. Checkoutvälittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan Asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Checkout-maksunvälityspalvelsta osoiteessa https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot.

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Maksutoimeksiantopalvelua käyttäessäsi sinua sitoo seuraavat ehdot: Maksutoimeksiantopalvelun ehdot (In English)

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard – ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode – ja American Express SafeKey -todentamispalvelut. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella, eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

6. Domainin eli verkkotunnuksen rekisteröintija uusiminen

Palveluntarjoaja rekisteröi verkkotunnukset Asiakkaan tilauksen yhteydessä toimittamien tietojen mukaisesti, kun maksu on vastaanotettu. Verkkotunnukset rekisteröidään kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalveluiden kautta, jolloin Asiakas tilatessaan hyväksyy verkkotunnusrekisterien käyttöehdot ja vastaa omasta käyttöoikeudestaan verkkotunnukseen. Verkkotunnuksiin liittyviä maksuja ei ole mahdollista palauttaa Asiakkaalle. Palveluntarjoaja tai rekisteröintipalvelu vahvistaa sähköpostitse verkkotunnuksen rekisteröinnin. Palveluntarjoaja ei voi taata rekisteröinnin onnistumista, koska on mahdollista (joskin hyvin epätodennäköistä), että jokin ulkopuolinen taho ennättää rekisteröimään verkkotunnuksen ennen. Tällaisia syitä voi esimerkiksi olla, että Asiakas ei ole heti tilauksen yhteydessä maksanut laskuaan tai verkkotunnuksen rekisteröinti viivästyy inhimillisestä tai teknisestä syystä. Näissä tilanteissa Palveluntarjoaja korvaa maksimissaan uuden vastaavan hintaisen verkkotunnuksen.

Palveluntarjoajan käyttämät kolmannen osapuolen verkkotunnusten rekisteröijät voivat tarjota niin sanottuja premium-verkkotunnuksia. Premium-verkkotunnusten hinta on kalliimpi kuin tavallisen verkkotunnuksen, jonka hinta on esitelty palveluntarjoajan verkkosivuilla. Mikäli Asiakas on tilannut Palveluntarjoajan kautta virheellisesti tavallisen verkkotunnuksen hinnalla premiumverkkotunnuksen, ei Palveluntarjoaja ole velvoitettu rekisteröimään kyseistä premiumverkkotunnusta hinnaston mukaiseen hintaan. Näissä tilanteissa Asiakas voi rekisteröidä toisen vastaavan hinnaston hintaisen verkkotunnuksen, joka ei ole premium-verkkotunnus tai Asiakas voi myös niin halutessaan maksaa premium-verkkotunnuksesta palveluntarjoajan ilmoittaman uuden korjatun rekisteröintihinnan. Tämä kohta pätee myös premium-verkkotunnusten uusimiseen. Palveluntarjoaja ei siis ole velvoitettu myöskään uusimaan premium-verkkotunnusta tavallisen verkkotunnuksen hinnalla.

Palveluntarjoaja lähettää verkkotunnuksen uusimiseen liittyvän laskun Asiakkaalle etukäteen. Mikäli uusimista koskevaa laskua ei ole maksettu, verkkotunnus suljetaan aluksi ja se vapautuu myöhemmin vapaasti rekisteröitäväksi. Suljetun verkkotunnuksen avaamisesta Palveluntarjoaja voi periä erillisen avausmaksun. Palveluntarjoaja lähettää verkkotunnuksen uusimisesta vahvistuksen Asiakkaalle sähköpostitse. Mikäli laskutuksessa on esiintynyt Palveluntarjoajasta johtunut virhe, kuten esimerkiksi järjestelmävirhe tai jokin inhimillinen virhe, ja lasku on jäänyt luomatta tai ei ole saapunut Asiakkaalle, ja kyseinen verkkotunnus on suljettu tai jopa vapautunut sekä ulkopuolinen taho on sen rekisteröinyt, on Palveluntarjoaja velvoitettu korvaamaan ainoastaan uuden vastaavan hintaisen verkkotunnuksen.

Jos Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen sopimus päättyy, on Asiakas vastuussa verkkotunnuksen rekisteröimisestä, siirrosta ja uusimisesta

  1. Palvelun sisältö ja muutokset

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä. Muutoksista pyritään tiedottamaan etukäteen, mutta Palveluntarjoaja varaa myös oikeuden tehdä muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi tietoturvaan, tiedottamatta niistä etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyt muutokset veloitetaan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoaja voi estää kaiken käytön, joka on vastoin sopimusehtoja.

Mikäli Asiakkaan sivusto on liikennemäärältään ja/tai kuormitukseltaan normaalista suuresti poikkeava, pidättää Palveluntarjoaja oikeuden rajoittaa liikennettä ja/tai kuormitusta tai tarkistaa perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi Asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Kuormitus koskee myös liiallista prosessorin käyttöä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden priorisoida liikennettä ja palvelinresurssien käyttöä sekä tarvittaessa irtisanoa sopimus tällaisissa tapauksissa.

  1. Asiakkaan velvoitteet ja oikeudet

Asiakas on vastuussa levytilalla säilytettävästä materiaalista. Levytilalla säilytettävä materiaali ei saa olla Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista. Palvelimien käyttö laittomaan toimintaan on siis ehdottomasti kielletty. Asiakas on myös vastuussa palvelimen tai verkon vahingoittamisen estämisestä. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Asiakkaan levytilalla sijaitsevaa materiaalia, mikäli katsoo sen rikkovan sopimusehtoja.

Asiakas ei saa markkinoida palveluaan lain tai hyvien tapojen vastaisesti, johon luetaan esimerkiksi suoramarkkinointi sähköpostitse ilman markkinoinnin vastaanottajan suostumusta, mainostaminen uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, joissa se on kielletty.

Palvelintila on Asiakaskohtainen, eikä sitä voi jakaa eri entiteettien kesken. Levytilan sekä palvelun mukana saatavien sähköpostiosoitteiden jälleenmyynti tai luovuttaminen (kolmansille osapuolille) on kielletty ilman erillistä sopimusta Palveluntarjoajan kanssa.

Asiakkaalla on oikeus pitää kolmansien osapuolien mainoksia kotisivuillansa. Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä omia ajan tasalla olevia varmuuskopioita.

Palvelimen sisäiset murtautumisyritykset ja mahdollisten turvallisuusrajoitusten kiertäminen on kielletty ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin vahingonkorvauksiin.

Asiakas on velvollinen itse huolehtimaan, että käytössä oleva ohjelmisto on ajan tasalla (esimerkiksi virustorjunta). Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Asiakkaan käyttämästä palvelun ulkopuolisesta ohjelmasta. Asiakas on velvollinen vastaamaan täysimääräisesti kaikista vahingoista, joita hänen käyttäjätunnuksellaan on aiheutettu Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

Tiedotteet ja uudet sopimusehdot julkaistaan Palveluntarjoajan www-sivuilla (pilvihosting.fi). Asiakas on velvoitettu lukemaan ja hyväksymään uudet sopimusehdot. Mikäli sopimusehtoja on rikottu Asiakkaalta voidaan välittömästi poistaa oikeudet palvelimille.

  1. Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus on yhteensä enintään kyseisen palvelun kahden (2) kuukauden palvelumaksuja vastaava rahamäärä kaikissa tilanteissa. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi saamatta jäänyt voitto, tuotannon tai liikevaihdon vähentyminen tai keskeytyminen, kolmannelle osapuolelle olevien velvoitteiden täyttämättä jääminen tai muu ennalta arvaamaton vahinko. Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

Palvelussa katsotaan esiintyvän virhe, jos se poikkeaa palvelukuvauksesta ja haittaa palvelun käyttöä olennaisesti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa epäsuorista virheistä, kolmannen osapuolen ohjelmistoista tai niiden virheistä. Asiakkaan tulee ilmoittaa palvelussa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Virheet pyritään korjaamaan Palveluntarjoajan toimesta mahdollisimman pian. Palveluntarjoaja varaa kuitenkin oikeuden olla korjaamatta virhettä, mikäli se aiheutuu Asiakkaan omasta toiminnasta. Palvelu voidaan keskeyttää korjauksen ajaksi. Reklamaatiot virheisiin liittyen tulee lähettää seitsemän (7) päivän sisällä.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään virheestä tai toimintakatkoksesta, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä (ns. Force Majeure-tapauksesta) tai kolmansien osapuolien toiminnasta kuten esimerkiksi kolmansien osapuolten verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa hinnoitteluaan ilmoittaen siitä etukäteen (verkkosivuilla ja sähköpostitse tai edellisessä laskussa). Uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu ennen uutta laskutuskautta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan palvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Palveluntarjoajalla ei myöskään ole velvollisuutta korjata virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä tai sopimuksenvastaisesta käytöstä tai Asiakkaan tekemästä tai kolmannella osapuolella teettämästä muutoksesta tai korjauksesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta Asiakkaan käyttämään palveluun kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä, vahingoista tai virheistä.

  1. Jälleenmyynti

Levytilan sekä palvelun mukana saatavien sähköpostiosoitteiden jälleenmyynti tai luovuttaminen (kolmansille osapuolille) on kielletty muissa kuin jälleenmyyntiä varten tarkoitetuissa palveluissa. Tuotteen palvelukuvauksessa on selkeästi kerrottu sen olevan tarkoitettu erikseen jälleenmyyntiin tai asiasta on sovittu Palveluntarjoajan kanssa kirjallisesti.

Jälleenmyyjä myy palveluja omissa nimissään, eikä se saa toimia Palveluntarjoajan nimissä tai tehdä Palveluntarjoajaa sitovia sopimuksia tai muita sitoumuksia tai velvoitteita. Jälleenmyyjä vastaa siitä, että kaikki palvelua suoraan tai välillisesti käyttävät tahot noudattavat näitä yleisiä sopimusehtoja.

Mikäli jälleenmyyjä rikkoo sopimusta eli esimerkiksi laiminlyö laskujen maksamisen, on Palveluntarjoajan mahdollista siirtää jälleenmyyjän asiakas suoraan omaksi asiakkaakseen jälleenmyyjältä lupaa kysymättä. Siirto tehdään jälleenmyyjän asiakkaan luvalla ja siitä ilmoitetaan jälleenmyyjälle.

  1. Käyttäjätunnukset ja salasanat

Asiakas on vastuussa siitä, että käyttäjätunnus ja salasana eivät päädy kolmansille osapuolille. Asiakas vastaa itse kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella tehdyistä asioista ja väärinkäytöksistä. Asiakas on myös velvollinen vastaamaan käyttäjätunnuksensa aiheuttamista korjaus- ja mahdollisista tutkintakuluista.

12. Asiakastiedot

Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle oikeat asiakastiedot. Palvelu voidaan sulkea tai tilaus peruuttaa, mikäli asiakastiedot eivät ole oikein. Muutokset Asiakas voi tehdä Palveluntarjoajan asiakassivuilla.

  1. Erimielisyydet

Kaikki erimielisyydet ratkaistaan Helsingissä (Helsingin käräjäoikeus).

14.Henkilötietojen käsittely

Liitteessä 1 sovitaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä velvoitteista koskien henkilötietojen käsittelyä. Liitettä sovelletaan tietosuojalainsäädännön mukaan niissä tapauksissa kun Asiakas on rekisterinpitäjä ja Palveluntarjoaja on käsittelijä.